web analytics

ไขควงสลับ 8 in 1 ตรา หัวนก

ไขควงสลับขันได้ 8 แบบในอันเดียว สินค้าคุณภาพผลิตจากประเทศไต้หวัน ด้วยเหล็กเกรด S2 ชุบแข็งพิเศษ สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมภายใน งานคอมพิวเตอร์ และงานฝีมือต่างๆ

ขนาด 4 นิ้ว

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไขควงสลับ 8 in 1 ตรา หัวนก”

error: Two Man Intertrade